1. ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ: Συντήρηση, λάδια, λίπανση, οδικούς χάρτες της Ελλάδος.
 2. ΗΛΙΚΙΑ ΜΙΣΘΩΤΗ: To ελάχιστο όριο ηλικίας του μισθωτή οδηγού είναι το 23 έτος.
 3. ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΕΩΣ: Όλες οι άδειες οδηγήσεως είναι δεκτές με την προϋπόθεση ότι έχουν εκδοθεί τουλάχιστον πριν από ένα χρόνο.
 4. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ:H εγγύηση προκαταβάλλεται με βάση τον κατά εκτίμηση υπολογισμό της μισθώσεως (ημέρες – χιλιόμετρα) και ο τελικός διακανονισμός γίνεται κατά τη λήξη αυτής. Ελάχιστο όριο: €90,00 ημερησίως. Εξαιρούνται της προκαταβολής οι κάτοχοι πιστωτικών καρτών αναγνωρισμένων από την HANIOTIS CARS.
  • a. ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ: Μια ημέρα (24 ώρες).
 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ: Οι τιμές μισθώσεως περιλαμβάνουν τις παρακάτω ασφαλιστικές καλύψεις:
 2. Θάνατος ή σωματικές βλάβες τρίτων και επιβαινόντων στο όχημα εκτός του οδηγού έως €1.000.000 ανά θύμα
 3. Υλικές ζημίες τρίτων ανά ατύχημα (εξαιρουμένου του αυτοκινήτου της HANIOTIS CARS) έως € 1.000.000
 4. Ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο έναντι πυρκαγιάς.
 5. Για ζημιές στο ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο, ο πελάτης ευθύνεται μέχρι την αγοραστική αξία του αυτοκινήτου κατά τον χρόνο του ατυχήματος μείον 20%.
 6. Σε περίπτωση που κλαπεί το αυτοκίνητο, ο ενοικιαστής ευθύνεται για το 50% της αγοραστικής αξίας του αυτοκινήτου κατά τον χρόνο της κλοπής.
 7. ΑΠΑΛΑΓΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΖΗΜΙΩΝ (C.D.W.): Η ευθύνη του ενοικιαστή που αναφέρεται στην παραπάνω παρ.5d/ μειώνεται στα €700,00 μόνο, εάν δέχεται να καταβάλει επιπλέον για κάθε ημέρα ενοικίασης το ποσό των €10,00 για τις κατηγορίες A, A-GR, BA, B, B1, CA, CA-GR, C, C-GR, F, F1 900€ μόνο, εάν δέχεται να καταβάλει επιπλέον για κάθε ημέρα ενοικίασης το ποσό των €14,00 για τις κατηγορίες D-GR, J, F2, F2-GR, M, M1, C1-GR, F3 και 1200€ μόνο, εάν δέχεται να καταβάλει επιπλέον για κάθε ημέρα ενοικίασης το ποσό των €24,00 για τις κατηγορίες M2, J1 . Ανεξάρτητα του εάν ο πελάτης έχει αποδεχθεί την κάλυψη μη ασφαλισμένων ποσών (απαλλαγή ευθύνης ζημιών), είναι υποχρεωμένος στην πλήρη αποκατάσταση των ζημιών που μπορεί να προκαλέσει στο κάτω μέρος ή τους τροχούς και τα ελαστικά του αυτοκινήτου, καθώς επίσης και εάν η ζημιά έχει προκληθεί από παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Ο ενοικιαστής απαλλάσσεται και από τα πρώτα €700, €900, €1000 εάν δεχθεί να πληρώσει για κάθε ημέρα ενοικίασης το επιπλέον ποσό των €7,38 Liability Waiver Surcharge (L.W.S. – F.D.W.).
 8. ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΚΛΟΠΗΣ (T.W.): Η απαλλαγή κλοπής είναι μια προαιρετική υπηρεσία η οποία εάν γίνει δεκτή απαλλάσσει τον ενοικιαστή από κάθε οικονομική ευθύνη όπως αναφέρεται στην παραπάνω παρ. 5e/ για απώλεια του η ζημιά στο αυτοκίνητο της HANIOTIS CARS από κλοπή ή ως επακόλουθο αυτής. Η απαλλαγή κλοπής μπορεί να ληφθεί με την ημερήσια χρέωση των €7,38 για όλες τις κατηγορίες.
 9. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΔΗΓΟΥ (P.A.I.) Προσφέρεται έναντι €3,69 την ημέρα και καλύπτει τον οδηγό για θάνατο, μόνιμη ολική ή μερική ανικανότητα από τροχαίο ατύχημα.
 10. ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟ ΟΔΗΓΟ: Προσφέρεται έναντι €3.69 την ημέρα.
 11. ΒΕΝΖΙΝΗ: Η δαπάνη της χρησιμοποιούμενης βενζίνης επιβαρύνει το μισθωτή.
 12. ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ: Τα αυτοκίνητα, σύμφωνα με την επιθυμία του πελάτη, παραδίδονται εντός των γραφείων μας δωρεάν και με επιβάρυνση €22,14 ανά δρόμο μέσα στα όρια της πόλης. Για μεγαλύτερες αποστάσεις η χρέωση γίνεται με €0,30 το χλμ. για της κατηγορίες A, A-GR, BA, B, B1, CA, CA-GR, C, C-GR, F, F1, για τις κατηγορίες D-GR, J, F2, F2-GR, M, M1, C1-GR, F3 €0,40 το χλμ. και για τις κατηγορίες M2, J1 €0,50 το χλμ. (ελάχιστη χρέωση €22,00). Χρέωση για παράδοση παραλαβή μετά τις ώρες λειτουργίας (07:30 έως 21:00) €25,83.
 13. ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΜΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΣ ΕΝΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ: Τα χιλιόμετρα επιστροφής της απόστασης μεταξύ των σταθμών χρεώνονται με τις χιλιομετρικές επιβαρύνσεις της ανωτέρω παραγράφου 10.
 14. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: Σχάρα αποσκευών ή παιδικό κάθισμα αν ζητηθεί επιπλέον χρέωση €3.69 ημερησίως.
 15. ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ: Ο πελάτης χρεώνεται στο σύνολο του λογαριασμού του για Φ.Π.Α.: 24% επιπλέον και 0,5% Δημοτικός Φόρος (όπου ισχύει).
 16. ΤΡΟΧΑΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ: Πρόστιμα και συνέπειες από διοικητικές κυρώσεις βαρύνουν το μισθωτή.
 17. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΟΡΩΝ: Όσοι πελάτες επιθυμούν να οδηγήσουν το αυτοκίνητο εκτός Ελλάδος, πρέπει να πάρουν γραπτή συγκατάθεση του σταθμού ενοικιάσεως εγκαίρως.
 18. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η φόρτωση των αυτοκινήτων σε πλοία, χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του σταθμού ενοικιάσεως. Κόστος μετά την έγκριση του σταθμού 70,00€.
 19. ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ: 24 ώρες

 

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ: Οι όροι και οι τιμές αυτού του τιμοκαταλόγου μπορούν να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση. Θα εφαρμόζονται οι κατά την έναρξη της ενοικιάσεως ισχύουσες τιμές, μετά από σχετική έγκριση από τον E.O.T.